Popis projektu

ACME Ústí nad Labem zajistěte svým blízkým důstojnou domácí péči s kvalifikovanou ošetřovatelkou. Nabízíme také domácí hospicovou péči a neveřejnou dopravu k lékaři a zpět.